• Vrijwilligersbeleid

  SVH: voetbalclub voor en door de leden!

  Om een vereniging goed te laten functioneren is de inzet van alle leden van groot belang. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, is de club in staat de zaken te organiseren. Dan kunnen de leden doen waarvoor ze lid zijn geworden: voetballen.

  Net als veel andere clubs en verenigingen moet SVH het hebben van de inzet van haar leden, die vrijwillig een aantal functies uitoefenen en taken voor hun rekening nemen. Deze vrijwilligers doen dat omdat ze het belangrijk vinden dat hun cluppie blijft, omdat ze het leuk vinden om bijvoorbeeld training te geven, onderhoud te doen, administratie te verzorgen of gasten te ontvangen in de kantine, of om gewoon samen met anderen ergens mee bezig te zijn.

  SVH beschikt gelukkig over een groep vrijwilligers die er met veel inzet dag in dag uit voor zorgt dat iedereen die lid is kan trainen en wedstrijden spelen, dat er kleedkamers zijn, dat de lijnen op de velden staan, dat er ballen zijn, scheidsrechters om de wedstrijden te leiden, reparaties worden gedaan, enzovoort enzovoort. Maar die groep vrijwilligers kan wel wat hulp gebruiken.

  We begrijpen best dat iedereen het druk heeft met school, studeren, werken, en dat het dan niet altijd uitkomt om zo af en toe ook nog eens iets te doen voor je club, of de club van je kind(eren). En toch zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken en samen ervoor zorgen dat de noodzakelijke activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd worden. Tot voor kort hebben we dit geprobeerd door mensen te vragen als vrijwilliger actief te worden. Jammer genoeg heeft dat te weinig resultaat. Daardoor blijven er zaken liggen, of is een klein groepje mensen met veel te veel bezig, waardoor voor hen de lol er ook vanaf gaat. 

  Het bestuur heeft dit in de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de orde gesteld en voorgesteld om het vrijwilligersbeleid anders vorm te geven. De ALV is met het voorstel van het bestuur akkoord gegaan. De kern is als volgt:

  Ieder lid dan wel hun ouders/verzorgers is verplicht als vrijwilliger werkzaamheden voor de club te verrichten

  Want:

  • Je mag lid worden van SVH
  • Je hebt dan het RECHT om te trainen en wedstrijden te spelen, MAAR??.
  • Je hebt dan ook de PLICHT om iets te doen voor de organisatie van SVH


  De invulling van het beleid gaat gepaard met de invoering van een vrijwilligersbijdrage bij de contributie. Deze bijdrage is ervoor bedoeld om leden ertoe te bewegen een taak op zich te nemen, en in het geval men dat niet wil, er voor de vereniging middelen beschikbaar zijn werkzaamheden op een andere manier te laten uitvoeren. Leden, of ouders/verzorgers van leden die als vrijwilliger actief zijn voor de club krijgen de vrijwilligersbijdrage aan het einde van het seizoen terug.

  De vrijwilligersbijdrage bedraagt voo een seizoen € 30,- per lid. Voor gezinnen met meerdere clubleden geldt een maximumbedrag van € 60,-. De bedragen worden per seizoen door de ALV aan de hand van een bestuursvoorstel vastgesteld. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld. De spelregels zijn bedoeld om iedereen duidelijkheid te geven over wat we verstaan onder vrijwilligerswerk voor SVH en welke regels we daarbij hanteren. De spelregels zullen elk seizoen beoordeeld worden en indien nodig aangepast. Het vaststellen van de spelregels wordt gedaan door het bestuur, als uitvoeringsmaatregel van het door de ALV genomen besluit.

  De spelregels zijn:

  1.   Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden (A t/m (mini-pupillen)F) tenminste één vrijwilligerstaak uitvoert. Als basis hanteren we dat iedereen die tenminste 8 uur per seizoen actief een bijdrage levert aan de organisatie van SVH, als vrijwilliger aangemerkt wordt.

  2.   Jeugdleden kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligerstaak vervullen m.u.v. een kantinedienst. Daarvoor geldt een minimum leeftijd van 14 jaar en in geval er alcohol wordt geschonken een minimum leeftijd van 18 jaar. 
  Als voorbeeld: jeugdspelers vanaf de D categorie die als scheidsrechter wedstrijdjes van jongste jeugd fluiten (mini’s, F, E) en door de scheidsrechterscommissie worden geaccepteerd en een voldoende aantal wedstrijden fluiten in een seizoen, hebben daarmee een vrijwilligersfunctie vervuld.

  2.   Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die al actief zijn als vrijwilliger voor SVH en dat ook blijven in het lopende seizoen, zullen de vrijwilligersbijdrage voor 31-12 retour krijgen. Leden die nog niet actief zijn, maar dat wel gaan worden gedurende het seizoen, krijgen hun bijdrage einde seizoen, te weten 30-6 retour.

  3.    Om een goed overzicht aan het begin van ieder seizoen te verkrijgen, worden de leden opgeroepen het vervullen van een vrijwilligerstaak kenbaar te maken. Wanneer geen reactie wordt ontvangen wordt ervan uitgegaan dat een vrijwilligerstaak van het ene op het andere seizoen wordt voortgezet.

  4.   Is een vrijwilligerstaak afgesproken en ingeroosterd dan dit niet zondermeer afgezegd worden, laat staan wegblijven. Wel is in onderling overleg mogelijk om te ruilen met een ander of je voor die ene keer te laten vervangen door een ander.

  5.   Indien de vrijwilliger (op het laatste moment) door een onverwachte gebeurtenis niet aanwezig kan zijn, dient deze contact op te nemen met zijn of haar coördinator. In goed overleg met elkaar kan tot een oplossing worden gekomen. 

  6.   In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

  Wat is er allemaal te doen als vrijwilliger?

  Voor alle werkzaamheden die binnen SVH uitgevoerd moeten worden is er een overzicht beschikbaar. Kijk hier voor de complete lijst.

  Vul hier het formulier in en geef aan welke taken of functies je wilt vervullen. Namens het bestuur zal de vrijwilligerscoördinator de binnengekomen formulieren inventariseren en ervoor zorgen dat iedereen in contact gebracht wordt met de mensen die belast zijn met de planning en uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

  Alvast een aantal voorbeelden die per direct invulling nodig hebben:

  • Trainers jeugdteams
  • Leiders jeugdteams
  • Scheidsrechters
  • Vlaggers
  • Leden scheidsrechterscommissie
  • Leden sponsorcommissie
  • Administratie
  • Coördinatoren jeugdcategorieën
  • Kantine medewerkers (trainingsdagen en weekenden)
  • Materiaal beheer
  • Communicatie (website, nieuwsbrieven, twitter)
rfwbs-slide