• Jeugd weer voorzichtig de voetbalvelden op.

  Geachte SVH leden ,

  U heeft het vast wel vernomen. Er zijn aangepaste maatregelen aangekondigd i.v.m. coronavirus voor sportende jeugd 

  Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetballen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Verenigingen kunnen onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten niet voor het najaar en de kantines en kleedkamers blijven voorlopig nog dicht.

  De jeugdcommissie is, op gepaste afstand, bij elkaar gekomen om te bespreken wat de mogelijkheden de komende tijd zijn om weer de velden op te kunnen.

  Uit het overleg is het volgende gekomen;

  1. Dit weekeinde worden de protocollen verwacht vanuit noc*nsf welke richting geven voor start trainingen.

  2. Op basis van deze protocollen beslissen we maandag 27 april verder of en zo ja hoe we hier in de praktijk van SVH invulling aan kunnen geven

  3. Indien positief dan starten we m.i.v. 6 mei trainingen op maandag en woensdag voor teams tot en met O12

  4. Op dit moment gaan we inventariseren welke trainers er beschikbaar zijn en wat de animo is onder kinderen. Alle jeugdleden / ouders ontvangen per mail een link naar inventrisatie formulier met het verzoek deze zo spoedig mogelijk in te vullen. 

  5. Op basis van de ervaringen met de jongste jeugd en in afwachting van input vanuit KNVB besluiten we later of en hoe we starten met teams vanaf O13.

  Maandag 27 april vervolg en komt er meer informatie