• Barreglement

  Sfeer en gezelligheid in onze kantine wordt door velen gezien als een waarde, dwz. een goede zaak om na te streven. Dat kunnen we alleen bereiken door het hanteren van de norm van "respect voor en waardering van de ander". Als we ons allen houden aan onderstaand barreglement dan is deze norm ook veilig gesteld.


  1.Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

  2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. Dit wordt door het bestuur kenbaar gemaakt.

  3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

  4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

  5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren.

  6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van bewustzijnsbeïnvloedende middelen.

  7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

  8. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
      - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
      - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

  9. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

  10. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

  11. Het nuttigen van consumpties in welke vorm dan ook en waar dan ook dient ordentelijk en zonder aanstoot te geven te geschieden. Een ieder die gebruik maakt van de kantine wordt geacht zijn eigen rommel op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken, lege flesjes terug te brengen naar de bar,en flesjes mee van buiten naar binnen te nemen.    

  12. Het bestuur heeft het verzoek om met alternatief vervoer naar de vereniging te komen als er alcoholische versnaperingen genuttigd worden. Een biertje moet kunnen maar ga niet met te veel drank op achter het stuur zitten. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid maar denk erbij na wat u kunt aanrichten.

  13. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken bij voorkeur geen alcohol gedurende hun bardienst.

  14. Acties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan.

rfwbs-slide