?> Sponsor worden

 

 

 

 

 

 

 TRAINING GAAT DOOR

Sponsor worden

SVH verwelkomt u als nieuwe sponsor!

De vereniging groeit hard en telt inmiddels meer dan 400 leden, waarvan meer dan 250 jeugdleden! SVH vervult niet alleen een belangrijke maatschappelijke rol op voetbalgebied, maar biedt tevens onderdak aan Rilekz.

Rilekz. is een initiatief van voetbalvereniging SVH, gesteund door Stichting Mooi, het bewonersplatform Wateringse Veld en de Sportbank. Met Rilekz. wordt invulling gegeven aan het buurthuis van de toekomst, een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar actief zijn. Rilekz. richt zich op activiteiten die een bijdrage leveren aan een leuke en gezonde leefstijl (sport en bewegen) en aan het verbinden van mensen (samen activiteiten organiseren en uitvoeren).Om de verdere groei en ontwikkeling van SVH mogelijk te maken, verwelkomen wij nieuwe sponsoren die een invulling willen geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die aansluit op onze maatschappelijke activiteiten.Er zijn verschillende sponsoring mogelijkheden. Zie hiervoor

Business Club en de Club van 100. Mogen wij ook op uw steun rekenen?

Neem contact op met sponsoring@svh-voetbal.nl

Op de muurkrant

In de kantine van SVH hangt een groot televisiescherm waarop de digitale muurkrant van de regio Wateringseveld zichtbaar is.

Hierop wordt het laatste nieuws uit de regio getoond.

U ziet er bovendien belangrijke mededelingen van SVH en onze sponsors.

 

Buienradar

 Komende 2 uur