?> Club van 100

 

 

 

 

 

 

 Alle trainingen afgelast

Club van 100

SVH heeft de ambitie om minimaal 100 vrienden van de club aan zich te verbinden. Deze “Club van 100” biedt aan iedereen die SVH een warm hart toedraagt de mogelijkheid om de club (financieel) te steunen. De Club van 100 staat open voor particulieren en bedrijven waarbij een bijdrage geldt van € 50,- per jaar.

U kunt uiteraard meer vriendschappen sluiten met SVH!

Lidmaatschap van de Club van 100 geldt telkens voor 1 jaar (september - september) en wordt automatisch per jaar verlengd tenzij tijdig (minimaal één maand voorafgaand aan het nieuwe jaar) wordt opgezegd. Betaling via machtiging.

Helpt u SVH om haar ambitie van de Club van 100 te realiseren?

Stuur een email met daarin uw gegevens (naam/adres/postcode en woonplaats) en voor welk bedrag wij u als vriend mogen verwelkomen naar:  sponsoring@svh-voetbal.nlzondag 1

Buienradar

 Komende 2 uur