?> Lidmaatschap

 

 

 

 

 

 

 VAKANTIE GEEN TRAININGEN

Lidmaatschap SVH

Voetbalvereniging SVH en Celeritas samen hebben op het moment ca. 490 Leden. Wij zijn altijd blij met nieuwe leden. Hier kunt u alles vinden over het lidmaatschap, contributie en voorwaarden van SVH.

Klik op onderstaande tabbladen voor meer informatie.

Inschrijven

Wil je voetballen bij onze vereniging. Dan kan dat natuurlijk. We zijn erg blij met nieuwe leden die  onze vereniging willen komen spelen en onze club willen versterken. We hebben zowel  senioren (zondag) en jeugd (zaterdag).

Aanmelden kan op verschillende manieren:

Kom naar de club en meld je bij een aanwezig kaderlid in de commissiekamer. Zij kunnen je naar de juiste personen verwijzen. Aanmelden kan ook door het inschrijfformulier in te vullen. 

Nadat we je aanmelding hebben ontvangen zullen we je zo spoedig mogelijk uitnodigen voor een persoonlijk intake gesprek, waarbij we je alle informatie kunnen geven over de club.

Bij aanmelden is een geldig legitimatie is verplicht.

Voor de jeugd onder 18 jaar gelden de volgende voorwaarden:

De In-take gesprekken kunnen alleen maar plaats vinden onder begeleiding van een ouder of voogd.
Voor jeugdleden zijn er altijd drie proeftraining(gratis) mogelijk voordat er een definitieve inschrijving plaats vindt. Dit is vooral bedoeld om te bekijken of de kinderen het wel leuk vinden, voordat ze een besluit nemen om bij ons te komen voetballen.
Jeugdspelers kunnen alleen definitief worden ingeschreven wanneer er ruimte is in een bestaand team of voldoende aanmelding om een nieuw team te vormen.

Wanneer u vooraf vragen heeft dan kunt u die stellen via ledenadministratie

De ledenadministratie.

Opzeggen of Overschrijven

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via de ledenadministratie, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal vier weken, dus vóór 15 juni.

De verplichting tot betalen van contributie en toeslagen vervalt per 14 juni van het jaar waarin het lidmaatschap is opgezegd. U kunt voor uitschrijving met het opzegformulier 


Bijkomende voorwaarden.

 

Een opzegging wordt slechts geaccepteerd nadat het desbetreffende lid aan al zijn contributie verplichtingen heeft voldaan en de onderstaande voorwaarden:

 • Opgelegde boetes zijn betaald
 • Het persoonlijk inleveren van verenigings eigendommen zoals;
o In bruikleen gegeven kleding zoals tenue, overige kleding en etc.
o Tassen, ballen en waterzakken etc.
o Eventueel overige in bruikleen gegeven goederen.

Overschrijving.
 

Indien een lid overgeschreven wenst te worden naar een andere vereniging, dan is dat uitsluitend mogelijk via het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend overschrijfformulier. Een dergelijk formulier moet eerst door de nieuwe vereniging en speler geheel worden ingevuld en daarna door de te verlaten vereniging. De secretaris van de nieuwe vereniging, die zal tevens zorg dragen voor verdere afhandeling.

 

Bij de Pupillen Jeugd (F, E, D klasse) kan een overschrijving plaats vinden met een Pupillen verklaring. D klasse spelers dienen wel een spelerspas bij te sluiten.

 
Als u overige vragen heeft dan kunt u die stellen via ledenadministratie

Wijzigen Lidmaatschap

Hier kunt u wijzigingen doorgeven of u gegevens laten aanpassen bij verhuizingen of ander telefoonnummer etc.

Ga naar het wijzigingsformulier

Contributie 2017-2018

Vanaf 1 juli start het nieuwe seizoen. Ondanks de vakanties, gebeurt er achter de schermen al van alles zodat jullie straks weer kunnen trainen en wedstrijden spelen. Daar hoort ook bij dat de contributies betaald worden. Hierbij informeren wij jullie over de bedragen, de betaalmethodes en de datum waarop alles betaald moet zijn.


Betalen via ClubCollect
Al een aantal jaren werken we met ClubCollect voor het betalen van de contributies. Als lid kun je eenvoudig en veilig je betaling doen door middel van online bankieren. Je kunt kiezen voor betaling ineens of betaling in 4 termijnen (september, oktober, november, december).

Hoe werkt het?

1.            Ieder clublid ontvangt een betaalverzoek via email en SMS. Clubleden waarvan het e-mailadres en/of mobiele nummer onbereikbaar is, ontvangen een betaalverzoek per brief.

2.            Alle clubleden die niet hebben betaald ontvangen een herinnering per email, SMS of brief. De herinnering bevat een waarschuwing dat te laat betalen leidt tot een verhoging met administratiekosten.

3.             Niet betaalde contributienota’s worden verhoogd met administratiekosten van € 5.


Betaal voor 1 september 2017!!!

De betaalverzoeken worden per 1 augustus gedaan. Zorg ervoor dat je voor 1 september bij ClubCollect een keuze hebt gemaakt: betaling ineens of betaling in 4 termijnen.

Contributiebedragen  seizoen 2017-2018

Contributie *

 • Senioren                  € 250,00
 • O19 (A)                    € 210,00
 • O17 (B)                    € 210,00
 • O15 (C)                    € 190,00
 • O13 (D)                    € 190,00
 • O11 (E)                    € 170,00
 • O09 (F)                    € 170,00
 • O07 (Mini’s)             € 140,00


*Contributiebedragen inclusief vrijwilligersbijdrage. Zie voor toelichting onder hoofdstuk vrijwilligersbeleid op de website onder lidmaatschap.


Ooievaarspas

Contributies kunnen ook betaald worden door gebruik te maken van de Ooievaarspas. Degene die daar gebruik van wil maken kan daarvoor terecht op de volgende avonden:

-        Woensdag 23 augustus 2017, vanaf 18.30 uur

-        Woensdag 30 augustus 2017, vanaf 18.30 uur

Ook voor Ooievaarspasbetalers geldt: zorg dat je voor 1 september geweest bent.

Zorg ervoor dat de Ooievaarspas geactiveerd is, anders is het scannen niet mogelijk en kan er geen betaling door middel van de pas plaatsvinden.


Niet op tijd betalen = niet voetballen

Zorg ervoor dat je voor 1 september betaald hebt, via ClubCollect (direct of in termijnen) of tijdens de Ooievaarspasavonden. Hebben wij voor 1 september geen betaling van je ontvangen, dan betekent dit dat je vanaf 2 september niet kunt deelnemen aan de competitie, oefenwedstrijden en trainingen. Deze maatregel blijft van kracht totdat de contributie is betaald.

Helaas komt het voor dat we gedurende lange tijd achter leden aan moeten om te zorgen dat ze aan hun contributieverplichtingen voldoen. Hou er rekening mee dat bij het niet tijdig betalen van je contributie en na een aantal aanmaningen, er kosten in rekening gebracht worden. Mocht na een laatste aanmaning nog altijd geen betaling ontvangen zijn, dan geven wij een deurwaarder opdracht voor een incassoprocedure. De kosten die daarmee gemoeid zijn worden opgeteld bij de niet betaalde contributie. Voorkom dat je het zover laat komen en betaal op tijd: voor 1 september!

Kleding

Beste leden,

De afgelopen jaren hebben we als club samengewerkt met FreeKick voor het leveren van de clubkleding van SVH. In de zomer heeft FreeKick aangegeven de samenwerking niet op deze manier te willen voortzetten. Dat betekende dat SVH op zoek moest naar een oplossing voor alle clubkleding.

Voortaan aanschaffen bij SVH

Het vinden van een bij SVH passende oplossing heeft even tijd gevergd, niet in de laatste plaats omdat we graag met het merk Quick verder willen. Vanaf het begin heeft Quick met ons meegedacht en zijn we samen tot een goede oplossing gekomen. Voortaan kun je alle clubkleding bij SVH aanschaffen.

Wedstrijdkleding niet in alle maten op voorraad

Er is echter 1 maar. En dat is dat niet alle maten wedstrijdkleding op voorraad zijn. We proberen hier tijdelijke oplossingen voor te vinden, bijvoorbeeld door teams voorlopig in een reserve tenue te laten spelen. Of door teams in het zwarte trainingstenue te laten spelen.

Overige kleding, zoals trainingspakken en trainingssets, zijn op voorraad en kunnen binnen een week geleverd worden.

Hoe moet ik nu kleding bestellen?

Voor de komende weken kun je via de website je bestelling plaatsen. Daar vindt je de artikelen, prijzen en kun je door het sturen van een e-mail je bestelling doorgeven. De bestelling wordt bij SVH geleverd. Zodra je artikelen binnen zijn krijg je van ons een afhaalbericht. Bij het afhalen van je bestelling dien je direct te betalen (pin of contant). Als het proces goed is opgestart en Quick de voorraad heeft aangevuld, zal er een webshop geïnstalleerd worden voor de bestellingen. Zodra dit gereed is, worden jullie daar over geïnformeerd.

Heb je wat nodig mail dan naar  kleding@svh-voetbal.nl

Namens het bestuur

Martijn de Weerd

Vrijwilligersbeleid

SVH: voetbalclub voor en door de leden!

Om een vereniging goed te laten functioneren is de inzet van alle leden van groot belang. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, is de club in staat de zaken te organiseren. Dan kunnen de leden doen waarvoor ze lid zijn geworden. In ons geval: voetballen.

Net als heel veel andere clubs en verenigingen moet SVH het hebben van de inzet van haar leden, die vrijwillig een aantal functies uitoefenen en taken voor hun rekening nemen. Deze vrijwilligers doen dat omdat ze het belangrijk vinden dat hun cluppie blijft, omdat ze het leuk vinden om bijvoorbeeld training te geven, onderhoud te doen, administratie te verzorgen of gasten te ontvangen in de kantine, of om gewoon samen met anderen ergens mee bezig te zijn.

SVH beschikt gelukkig over een groep vrijwilligers die met veel inzet er dag in dag uit voor zorgt dat iedereen die lid is kan trainen en wedstrijden spelen, dat er kleedkamers zijn, dat de lijnen op de velden staan, dat er ballen zijn, scheidsrechters om de wedstrijden te leiden, reparaties worden gedaan, enzovoort enzovoort. Maar die groep vrijwilligers kan wel wat hulp gebruiken.

We begrijpen best dat iedereen het druk heeft met school, studeren, werken, en dat het dan niet altijd uitkomt om zo af en toe ook nog eens iets te doen voor je club, of de club van je kind(eren). En toch zullen we met z’n allen de handen uit de mouwen moeten steken en samen ervoor zorgen dat de noodzakelijke activiteiten en werkzaamheden uitgevoerd worden. Tot voor kort hebben we dit geprobeerd door mensen te vragen als vrijwilliger actief te worden. Jammer genoeg heeft dat te weinig resultaat. Daardoor blijven er zaken liggen, of is een klein groepje mensen met veel te veel bezig, waardoor voor hen de lol er ook vanaf gaat.

Het bestuur heeft dit in de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) aan de orde gesteld en voorgesteld om het vrijwilligersbeleid anders vorm te geven. De ALV is met het voorstel van het bestuur akkoord gegaan. De kern is als volgt:

Ieder lid dan wel hun ouders/verzorgers is verplicht als vrijwilliger werkzaamheden voor de club te verrichten

Want:
 • Je mag lid worden van SVH
 • Je hebt dan het RECHT om te trainen en wedstrijden te spelen, MAAR….
 • Je hebt dan ook de PLICHT om iets te doen voor de organisatie van SVH

De invulling van het nieuwe beleid gaat gepaard met de invoering van een vrijwilligersbijdrage bij de contributie. Deze bijdrage is ervoor bedoeld om leden ertoe te bewegen een taak op zich te nemen, en in het geval men dat niet wil, er voor de vereniging middelen beschikbaar zijn werkzaamheden op een andere manier te laten uitvoeren. Leden, of ouders/verzorgers van leden die als vrijwilliger actief zijn voor de club krijgen de vrijwilligersbijdrage aan het einde van het seizoen terug.

De vrijwilligersbijdrage bedraagt voor het seizoen 2013-2014 € 30,- per lid. Voor gezinnen met meerdere clubleden geldt een maximumbedrag van € 60,-. De bedragen worden per seizoen door de ALV aan de hand van een bestuursvoorstel vastgesteld. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld. De spelregels zijn bedoeld om iedereen duidelijkheid te geven over wat we verstaan onder vrijwilligerswerk voor SVH en welke regels we daarbij hanteren. De spelregels zullen elk seizoen beoordeeld worden en indien nodig aangepast. Het vaststellen van de spelregels wordt gedaan door het bestuur, als uitvoeringsmaatregel van het door de ALV genomen besluit.

De spelregels zijn:

1.   Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden (A t/m (mini-pupillen)F) tenminste één vrijwilligerstaak uitvoert. Als basis hanteren we dat iedereen die tenminste 8 uur per seizoen actief een bijdrage levert aan de organisatie van SVH, als vrijwilliger aangemerkt wordt.

2.   Jeugdleden kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligerstaak vervullen m.u.v. een kantinedienst. Daarvoor geldt een minimum leeftijd van 14 jaar en in geval er alcohol wordt geschonken een minimum leeftijd van 18 jaar.
Als voorbeeld: jeugdspelers vanaf de D categorie die als scheidsrechter wedstrijdjes van jongste jeugd fluiten (mini’s, F, E) en door de scheidsrechterscommissie worden geaccepteerd en een voldoende aantal wedstrijden fluiten in een seizoen, hebben daarmee een vrijwilligersfunctie vervuld.

2.   Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die al actief zijn als vrijwilliger voor SVH en dat ook blijven in het lopende seizoen, zullen de vrijwilligersbijdrage voor 31-12 retour krijgen. Leden die nog niet actief zijn, maar dat wel gaan worden gedurende het seizoen, krijgen hun bijdrage einde seizoen, te weten 30-6 retour.

3.    Om een goed overzicht aan het begin van ieder seizoen te verkrijgen, worden de leden opgeroepen het vervullen van een vrijwilligerstaak kenbaar te maken. Wanneer geen reactie wordt ontvangen wordt ervan uitgegaan dat een vrijwilligerstaak van het ene op het andere seizoen wordt voortgezet.

4.   Is een vrijwilligerstaak afgesproken en ingeroosterd dan dit niet zondermeer afgezegd worden, laat staan wegblijven. Wel is in onderling overleg mogelijk om te ruilen met een ander of je voor die ene keer te laten vervangen door een ander.

5.   Indien de vrijwilliger (op het laatste moment) door een onverwachte gebeurtenis niet aanwezig kan zijn, dient deze contact op te nemen met zijn of haar coördinator. In goed overleg met elkaar kan tot een oplossing worden gekomen.

6.   In onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

Wat is er allemaal te doen als vrijwilliger?

Voor alle werkzaamheden die binnen SVH uitgevoerd moeten worden is er een overzicht beschikbaar. Kijk hier voor de complete lijst.

Vul hier het formulier in en geef aan welke taken of functies je wilt vervullen. Namens het bestuur zal de vrijwilligerscoördinator de binnengekomen formulieren inventariseren en ervoor zorgen dat iedereen in contact gebracht wordt met de mensen die belast zijn met de planning en uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Alvast een aantal voorbeelden die per direct invulling nodig hebben:

 • Trainers jeugdteams
 • Leiders jeugdteams
 • Scheidsrechters
 • Vlaggers
 • Leden scheidsrechterscommissie
 • Leden sponsorcommissie
 • Administratie
 • Coördinatoren jeugdcategorieën
 • Kantine medewerkers (trainingsdagen en weekenden)
 • Materiaal beheer
 • Communicatie (website, nieuwsbrieven, twitter)

Voorwaarden SVH

Algemene voorwaarden lidmaatschap SVH vindt u straks hierVolgende thuis wedstrijd:

 SVH 1 - Wanica Star !

Wanneer:

Zondag 20 april

Hoe laat:

14:30 uur 

Waar:

Noordweg 74 2548 AC Den Haag

zondag 1

Buienradar

 Komende 2 uur