?> Accomodatie

 

 

 

 

 

 

 VAKANTIE GEEN TRAININGEN

Accommodatie

  • complex1
  • complex2
  • complex4  • complex3
  • de kantine
  • een speelplaats
  • de velden
  • de velden

Onze kantine en voetbalvelden bevinden zich aan de Noordweg 74 Den Haag in wijk Wateringseveld

Adres en Route

Ga naar Adres & route klik hier

Openingstijden en Schenktijden

De openingstijden van de kantine zijn: 

MAANDAG:      16:00 - 22:00 uur. Schenktijden 17:30 - 22:00 uur

DINSDAG:        16:00 - 22:00 uur. Schenktijden 17:30 - 22:00 uur

WOENSDAG:   16:00 - 22:00 uur. Schenktijden 17:30 - 22:00 uur

DONDERDAG: 16:00 - 22:00 uur. Schenktijden 17:30 - 22:00 uur

VRIJDAG:         18:00 - 24:00 uur. Schenktijden 18:30 - 24:00 uur

ZATERDAG:     08:00 - 18:00 uur. Schenktijden 12:00 - 18:00 uur

ZONDAG:         09:00 - 18:00 uur. Schenktijden 11:00 - 18:00 uur

De Schenktijden zijn comform de drank en horecavergunning.

Drank buiten Kantine:

Volgens het aangescherpte KNVB regels mag er geen alcoholische dranken langs voetbalveld worden meegenomen of genuttigd. Ook andere dranken in glas en/of flessen zijn verboden. Niet alcoholisch dranken mogen alleen in de daarvoor bestemde  plastic of kartonnen bekers worden geserveerd. alcoholiscedranken zijn alleen toegestaan in de kantine of door de club aangewezen en afgebakende buitenterras.

Verkoop van alcoholische drank aan personen jonder dan 18 jaar is verboden. Waanneer gevraagd dient men een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen

Rookbeleid:

In de kantine geldt een algeheel rookverbod. Roken  is alleen toegestaan buiten de kantine  op de daarvoor bestemde plaatsen. Zichtbaar door een asbakpaal.

Het bestuur van SVH behoudt zich het recht om een iedereen die zich niet houd aan de regels de toegang tot het complex te weigeren.

Barreglement

Sfeer en gezelligheid in ons clubhuis wordt door velen gezien als eenwaarde, dwz. een goede zaak om na te streven. Dat kunnen we alleen bereiken door het hanteren van de norm van "respect voor en waardering van de ander". Als we ons allen houden aan onderstaand barreglement dan is deze norm ook veilig gesteld.


1.Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

2.Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen. Dit wordt door het bestuur kenbaar gemaakt.

4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die duidelijk onder invloed van alcohol verkeren

7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van bewustzijnsbeïnvloedende middele

8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd

9. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
    - Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
    - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

10. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

11. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

12. Het nuttigen van consumpties in welke vorm dan ook en waar dan ook dient ordentelijk en zonder aanstoot te geven te geschieden. Een ieder die gebruik maakt van de kantine wordt geacht zijn eigen rommel op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken, lege flesjes terug te brengen naar de bar,en flesjes mee van buiten naar binnen te nemen.   

13. Het bestuur heeft het verzoek om met alternatief vervoer naar de vereniging te komen als er alcoholische versnaperingen genuttigd worden. Een biertje moet kunnen maar ga niet met te veel drank op achter het stuur zitten. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid maar denk erbij na wat u kunt aanrichten.

14. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken bij voorkeur geen alcohol gedurende hun bardienst.

15. Acties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan..
Volgende thuis wedstrijd:

 SVH 1 - Wanica Star !

Wanneer:

Zondag 20 april

Hoe laat:

14:30 uur 

Waar:

Noordweg 74 2548 AC Den Haag

zondag 1

Buienradar

 Komende 2 uur